ביום הבחירות בוחרים בחוצות 17.9.19 - הפנינג בחירות וכיף לילדים, בין השעות 11:00-19:00

ביום הבחירות בוחרים בחוצות 17.9.19 - הפנינג בחירות וכיף לילדים, בין השעות 11:00-19:00