ביום הבחירות בוחרים בחוצות 2.3.2020 - הפנינג בחירות וכיף לילדים, בין השעות 11:00-19:00