חזור לכל החנויות

שירות התעסוקה

https://www.taasuka.gov.il/he
שירות התעסוקה הישראלי, הינו תאגיד סטטוטורי, שהוקם מכוח חוק שירות התעסוקה התשי"ט – 1959.
​​​​שירות התעסוקה הישראלי הוקם בעקבות חתימתה של מדינת ישראל, בסמוך להקמתה, על ​אמנה בינלאומית המחייבת את המדינות החתומות​ עליה להקים שירות תעסוקה ממלכתי שיעניק שירותי השמה ללא תשלום לעובדים ולמעסיקים כאחד.​​
קטגוריות:משרדיםשונות
04-8805700
בנין 4