שונות

מתפרה

04-6822735
קומת קרקע (0)

גשש

04-8405013
קומת קרקע (0)
לוגו של חנות משרדי הנהלת חוצות המפרץ

משרדי הנהלת חוצות המפרץ

04-8723261
קומה ראשונה (1)

לוגו של חנות תחנת רכבת ישראל

תחנת רכבת ישראל

04-8564686
קומת קרקע (0)

לאטי

04-6880111
קומה ראשונה (1)

שלום את כספי

04-8416105
קומה ראשונה (1)

לוגו של חנות בנק אוצר החייל

בנק אוצר החייל

048813200
בנין 3
לוגו של חנות אוטו דיפו

אוטו דיפו

048424241
בנין 7
לוגו של חנות שירות התעסוקה

שירות התעסוקה

048805700
קומת קרקע (0)

לוגו של חנות אניפט

אניפט

04-6568229
בנין 2